Leggyakoribb kérdések a válási illetékről:

Mi az a válási illeték?

Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, mondhatjuk, hogy a válási illeték annak a költsége, hogy a bíróság foglalkozik a válókeresetünkkel. A válási illeték nem egyezik meg az ügyvédi költséggel, sem a perköltséggel, ezek különálló költségek.

 

Mennyi a válási illeték összege?

A válási illeték összege jelenleg 30.000 Ft.

 

Kinek kell megfizetnie a válási illetéket?

A válási illetéket a válás kezdeményezésekor a felperesnek kell megfizetnie. A felperes az, aki a válást kezdeményezi, a válópert elindítja. Amennyiben közös megegyezéssel válnak, a válási illetéket fizethetik közösen is, de fizetheti csak az egyik fél is.

 

Hogyan és mikor kell megfizetni a válási illetéket?

A válási illetéket a válás kezdeményezésekor kell megfizetni,  postán illetékbélyeget kell vásárolni 30.000 Ft értékben, és rá kell ragasztani a keresetlevélre.

 

Lehet kedvezményt kapni a válási illetékből, vagy válási illetékmentességet igényelni?

Aki válási mediáción, közvetítő eljárásban vett részt, a mediáció költsége max. 15.000 Ft értékig beszámítható a válási illetékbe az Illetéktörvény 58. § (9) pontja értelmében. Tehát ilyen esetben lehet kedvezményt kapni a válási illetékből.

Ezen kívül lehetőség van részleges vagy teljes válási illetékmentességet igényelni rászorultsági alapon az alábbi jogszabályokra hivatkozva:

Pp. 84. § (1) Azt a természetes személy felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett – kérelmére – részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg.

 

Itv. 60. § (1) Ha az illeték előzetes megfizetése a félnek jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene, mentesíteni lehet az illeték előzetes megfizetése alól, különösen, ha a leróvandó illeték a fél és a házastársa, valamint vele egy háztartásban élő, általa eltartott gyermekei előző adóévben elért egy főre eső adóköteles jövedelme 25%-át meghaladja.

Itv. 59. § (1) Akit illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Fontos kiemelni, hogy a válási illeték csak egy költség a válás során felmerülő költségek közül, a válás költségeiről az alábbi cikkben tud részletesen olvasni:

Válás költségei