Ha egy magyar állampolgár külföldön felbontotta a házasságát vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát, a válást Magyarországon is anyakönyvezni kell.

Külföldön történt válás hazai anyakönyvezésének menete

A külföldön történt válás haza anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. Kérelem nyomtatvány kitöltése
  2. Csatolandó mellékletek:
  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
  • a házasságkötésről, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásáról kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
  • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, dipl. felülhitelesítés) nincs szükség.
  • Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

A külföldön történt válás hazai anyakönyvezése díjköteles.

Fontos kiemelni, hogy a jogerős külföldi bírósági határozatot hiteles magyar nyelvű fordítással fogadják csak el. A jogi szaknyelv sokak számára még a saját anyanyelven sem érthető, és nem teszik egyszerűbbé a jogszabályok közötti kiskapuk sem, amelyek többféle értelmezést tesznek lehetővé.

A jogi fordító szaktudásánál és tapasztalatánál fogva tisztában van a jogi terminusokkal így eligazodik a néha ködös többértelmű jogi nyelvezetben.  A jogi szövegekre jellemző a végeláthatatlan mondatkígyó hosszan tekergő láncolata, amely bekezdésekből, cikkelyekből, pontokból és alpontokból állnak, amely segíthet a lényeg ködbe burkolásában. Mindez egy másik nyelvre való lefordítása során megköveteli a forrás illetve a célnyelv magas szintű ismerete mellett a jogi szaknyelv tökéletes tudását mindkét nyelvre vonatkozóan. Éppen ezért a jogi fordítást olyan szakemberre érdemes bízni, akik jogi végzettséggel rendelkeznek és több nyelven is eligazodnak a paragrafusok erdejében.